Pandur Femipari Vallalkozas

Fémhulladék felvásárlás

Telephelyünkön olyan vas- és színesfémhulladékokat vásárolunk fel, amelyeket eredeti formájukban már nem lehet felhasználni. Ezeket a hulladékokat eljuttatjuk azokhoz a hasznosítókhoz, amelyek képesek azokat másodlagos nyersanyagként hasznosítani.

A fémhulladékok gyűjtésével, feldolgozásával mérsékelhetjük az ásványbányászat és fémkinyerés (pl. timföldgyártás) környezetpusztító hatásait.

Tevékenységünket úgy folytatjuk, hogy elköteleztük magunkat a környezetvédelem jogi és egyéb előírásainak betartása, a szennyezések megelőzése, környezeti teljesítményünk folyamatos javítása mellett.

Tevékenységünk révén:
-csökkentjük az ártalmatlanításra, végleges lerakásra, elégetésre szánt hulladékok mennyiségét, így a környezet terhelését azáltal, hogy visszavezetjük a gazdasági rendszer körforgásába a hulladékokat,
-hozzájárulunk ahhoz, hogy a lerakókon nagyobb arányban kerüljenek olyan hulladékok elhelyezésre, melyek hasznosítása pillanatnyilag nem megoldható,
-ösztönözzük a hulladék szelektív gyűjtését, a hulladékhasznosítás elterjedését.

Folyamatos beruházásokkal telephelyünket fejlesztjük, és a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően üzemeltetjük. Folyamatosan javítjuk valamennyi vásárolt, begyűjtött hulladékféleség tárolási és szállítási feltételeit annak érdekében, hogy mindennemű környezetkárosítást elkerüljünk.

Cégünk célja, hogy a legmagasabb minőségi és környezetvédelmi követelmények maximális kielégítésével, a termékek és szolgáltatások színvonalának, minőségének állandó emelésével egyre jelentősebb szerepet töltsön be a hazai hulladékfeldolgozási szférában.